20 juni 2024

Bloggen Over Vervoer

Hét Grootste Vervoer Blog van het Web

actueel beeldmateriaal

Hoe word er actueel beeldmateriaal van de weg verzameld?

Rijkswaterstaat heeft weginspecteurs in dienst, die zich dagelijks op de autowegen begeven om het verkeer in goede banen te leiden. Door hun werk leveren ze een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en doorstroming van het wegverkeer. Maar daarnaast wordt in verkeerscentrales het verkeer met actueel beeldmateriaal in de gaten gehouden.

Verkeerscentrales

We noemden al het waardevolle werk van de weginspecteurs. Maar ook de rol van de verkeerscentrales is zeer belangrijk. Daar worden met videobeelden bepaalde wegvakken continu in de gaten gehouden. Daar waar nodig wordt getracht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Bij incidenten wordt er ingegrepen, bijvoorbeeld door een rijstrook voor het verkeer af te sluiten met een rood oplichtend kruis. Er wordt met de weginspecteurs gecommuniceerd, opdat die op locatie kunnen assisteren. Wanneer nodig worden instanties als de politie en brandweer gewaarschuwd.

actueel beeldmateriaal

Camera’s

Rijkswaterstaat (RWS) heeft diverse systemen om verkeerspatronen te registreren en plotselinge veranderingen daarin te detecteren. Die plotselinge veranderingen kunnen wijzen op een incident, zoals een verkeersongeval. Daarnaast heeft RWS zo’n 3000 verkeerscamera’s in gebruik. Die hebben een vaste plek boven of langs de snelwegen, inclusief camera’s die zich in tunnels bevinden. Al die camera’s leveren actueel beeldmateriaal op. Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier niet over camera’s om verkeersovertredingen registeren. Ze zijn voor verkeers- en incidentmanagement.

Opslag van beelden

Zoals gezegd gaat het met name om de actuele beelden. Normaal gesproken worden er geen beelden bewaard, behalve voor specifieke doeleinden. Die kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een verkeersanalyse of de effecten van de toepassing van een nieuwe technologie. Behalve van de vaste verkeerscamera’s worden daarvoor ook beelden van dashcams gebruikt en van drones. Bij gevaarlijke situaties kan een drone worden ingeschakeld om van dichtbij opnames te maken. RWS gebruikt de beelden ook om de staat van autowegen in de gaten te houden om zo te kunnen bepalen of onderhoud of reparaties nodig is/zijn.